Doktor kiropraktike

Dr. Ružica Išlić B.Sc.D.C.

Doktorica kiropraktike, rođena je u Kanadi, a studirala je medicinske znanosti na Sveučilište McMaster. Nakon toga je završila specijalizaciju iz kiropraktike na Koledžu za kiropraktiku u New Yorku, SAD, te stekle akademski stupanj doktorica kiropraktike.

Tijekom petogodišnje specijalizacije asistirala je profesorima i predavala studentima manipulativnu terapiju i dijagnostičke tehnike. Diplomirala je s odličnim uspjehom i dodijeljena joj je ”Klinička nagrada” kao najboljem diplomiranom studentu na području cjelokupne njege bolesnika. Stekla je američku dozvolu i sve Kanadske dozvole na temelju kojih je ovlaštena obavljati praksu iz kiropraktike.

Dr. Ružica Išlić moli sve pacijente da donesu sa sobom sve prethodne rendgenske snimke odnosno ostale dijagnostičke nalaze. Ako pacijenti nisu obavili nikakve pretrage, Dr. Išlić će se konzultirati s pacijentima i/ili njihovim liječnicima radi daljnjih pretraga, prema potrebi, kako bi se dobila što prije i što preciznije slika zdravstvenog stanja pacijenta. Nakon pregleda i konzultacije, terapija u slučajevima kad je ona neophodna, može obuhvaćati slijedeće: termalnu terapiju, krioterapiju, masažu, istezanje mišića, bezbolnu manipulaciju kralježaka i upute za terapiju kod kuće.