Kiropraktika u Hrvatskoj


Treba istaknuti, međutim, da vlada veliko nezadovoljstvo zbog činjenice da nema za sada zakona koji bi regulirali tko može obavljati kiropratiku. To zabrinjava i Hrvatsku udrugu kiropraktičara budući da postoji mnogo osoba koje ”prakticiraju” neke oblike manipulativne terapije tvrdeći da osiguravaju kiropraktički tretman. Poznato je da postoji samo 11 doktora kiropraktike u Hrvatskoj koji su s uspjehom završili studij na jednom od priznatih koledža kiropraktike u SAD-u ili u Kanadi.

Dr. Ružica Išlić je studirala medicinske znanosti na Sveučilištu McMaster. Nakon toga je završila kiropraktiku na Koledžu u New Yorku, SAD, te stekla akademski stupanj doktorice kiropraktike.